Medarbeidere

                            
                    Dgl/byggeleder: Frem til 01.06.2020 Sten-Ove Olaussen.

Ny daglig leder fra 01.06.2020 er Jon Stavenes.                                               

         
Tømrer: Torgeir Skogvold                  Tømrer: Yngve Sommerset        Tømrer: Rune-Andre Svendsen
         

Levert av